Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên
[04/06/2012 11:26]
Phòng công tác học sinh - sinh viên
I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng công tác quản lý toàn diện HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong HSSV; theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách của Nhà nước, của trường đối với HSSV.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường, phối hợp giáo viên chủ nhiệm để chỉ định ban cán sự lớp, tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, năm học, làm thẻ ký túc xá, thẻ HSSV, làm sổ đăng ký và quản lý HSSV ngoại trú, đăng ký tạm trú cho HSSV;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động xã hội khác trong HSSV;

- Bố trí chỗ ở cho HSSV trên cơ sở chế độ ưu tiên và khả năng thực tế của trường; quản lý KTX, tổ chức trực và kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế và xử lý các trường hợp HSSV vi phạm. Quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế;

- Tổ chức phân loại HSSV, theo dõi thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV, giải quyết các thủ tục cho HSSV chuyển trường và thôi học về địa phương;

- Thực hiện chế độ học bổng, học phí, lệ phí, trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội theo quy định hiện hành đối với HSSV;

- Chủ trì và phối hợp với Phòng KH-TC, phòng Đào tạo đôn đốc thu học phí, lệ phí, tiền điện, tiền nước, tiền ở trong khu ký túc xá;

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức và quản lý học tập của HSSV theo đúng chương trình, kế hoạch và thực hiện đúng nội quy, quy chế hiện hành;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, đơn vị trực thuộc trường, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để đánh giá phân loại đạo đức HSSV;

- Phối hợp phòng TCHC quản lý KTX;

- Chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội HSSV, các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường, tổ bộ môn có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo  nhà trường với HSSV;

- Phối hợp phòng TCHC, tổ thường trực bảo vệ, Công an và chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV;

- Tổ chức tiếp dân là phụ huynh HSSV đến làm việc với trường về các nội dung có liên quan đến HSSV. Giới thiệu và giúp đỡ HSSV tìm việc làm trong quá trình học tập tại trường;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường, tổ bộ môn, để theo dõi HSSV sau khi tốt nghiệp có việc làm;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường, các cơ quan chức năng ngoài trường để giải quyết các công việc liên quan đến công tác HSSV;

- Làm báo cáo về công tác quản lý HSSV theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Hiệu trưởng trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khi Hiệu trưởng trường giao.

II. Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Lan
Xem thêm
Phòng Kế hoạch - Tài chính [23/09/2012 08:59]
Phòng Đào tạo [22/09/2012 16:56]
Phòng Tổ chức - Hành chính [20/09/2012 14:30]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 005 |  Tổng lượt truy cập: 007106285

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn