Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt.
[04/06/2012 16:02]
Quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt.

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
*
Số 28 - CV/ĐUK
v/v quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010
 
Kính gửi: Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc
          Trong những ngày qua, tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp, gây tổn thất lớn về người và của cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và được đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng tham gia.
          Thực hiện công văn số 430-CV/TU ngày 09/10/2010 của Thành ủy Hà Nội về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt việc quyên góp ủng hộ, góp phần cùng với các tỉnh chịu hậu quả nặng nề do mưa, lũ gây ra, sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai (Số tiền vận động gửi về Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội hoặc Bộ, Ngành chủ quản).
          Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo trên và báo cáo về Đảng ủy Khối thời gian chậm nhất ngày 25/10/2010.

 Nơi nhận:
- TT Thành ủy HN;   (để báo cáo)
- TT ĐUK;  
- Như trên;   (để thực hiện)
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯỜNG TRỰC
            (Đã ký)
 
     Vũ Tuấn Dũng

Xem thêm
THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP [13/03/2023 14:35]
LỊCH ÔN TẬP DỰ THI CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 2013B( THÁNG 8/2013) [14/08/2013 10:36]
Phối hợp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS [04/06/2012 16:23]
Khi sinh viên “chán đời” [04/06/2012 16:19]
Đã có 10.000 nhà trọ miễn phí, giá rẻ chờ đón sĩ tử [04/06/2012 16:18]
Sinh viên còm lưng [04/06/2012 16:14]
Thông qua danh sách nhân sự BCH TƯ Đảng khóa XI [04/06/2012 16:12]
CĐN Phú Châu vinh dự kết nạp 6 đảng viên mới [04/06/2012 16:08]
Công văn 226-CV/BTGĐUK về phòng, chống ma túy [04/06/2012 15:59]
Lý Liên Kiệt đến Việt Nam [04/06/2012 15:56]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 003 |  Tổng lượt truy cập: 012069579

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn