Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024 2241 5804 – 090 322 3101
Thái Bình: 02273 643 569 – 090 4324 756
Hà Nam: 02266.11522 - 0945 323 579
Đông Phương Học Ứng Dụng
[05/06/2012 09:56]
THỜI KHÔNG HỌC:Là môn học tìm hiểu về Thời gian và Không gian

Nội dung chi tiết:

 

Chủ đề

1

Khái niệm chung: Mối quan hệ giữa con người và xã hội
Nền tảng khoa học xã hội phương Đông cổ
Hệ thống các môn khoa học ứng dụng dựa trên Dịch học

2

Những quy luật cơ bản của triết học phương Đông: quy luật biện chứng âm dương

3

Những quy luật cơ bản của triết học phương Đông: quy luật ngũ hành
Các loại ngũ hành: Chính ngũ hành, Hồng Phạm ngũ hành, Huyền Không ngũ hành, Song Sơn ngũ hành
Các mối quan hệ ngũ hành: i) Ngũ hành sinh, khắc, thừa, vũ  ii) Ngũ hành chính trị và phản trị  iii) Ngũ hành hưu tù vượng tướng

4

Những quy luật cơ bản của triết học phương Đông: quy luật bát quái
Giới thiệu về khái niệm, sự hình thành, ý nghĩa của bát quái

5

Sự biến đổi của bát quái hay sự phối hợp tương tác giữa bát quái với nhau

6-7

Tượng loại của bát quái: giá trị biểu tượng phân loại theo bát quái

8

Hệ thống can chi: giới thiệu về thập thiên can và thập nhị địa chi, phân loại can chi theo âm dương ngũ hành, những mối liên hệ của thiên can và địa chi.

9

Hà Đồ, Lạc Thư: hai tiên đề của triết học phương Đông
Khái niệm, lịch sử, ý nghĩa của Hà Đồ, Lạc Thư
Sự phối hợp giữa Hà Đồ, Lạc Thư với Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái

10

Sự phối hợp giữa bát quái với âm dương. Khái niệm và ý nghĩa của trùng quái. Âm dương động biến và thể dụng. Khái niệm và giá trị của hỗ quái

11

Sự phối hợp giữa bát quái với ngũ hành

12

Sự phối hợp giữa bát quái với can chi. Khái niệm về nạp giáp, nạp chi, phối lục thân lục thần và thế ứng của trùng quái

13

Thuyết quái khí của Mạnh Hỷ và Kinh Phòng
Bản khí và hóa khí
Quái khí vượng suy
Hóa khí của quẻ đơn và quẻ kép

14

Khái niệm và lịch sử phát triển của Kinh Dịch qua các thời kì: cổ đại, trung đại, hiện đại

15

Khái niệm về Dịch tượng hay giá trị biểu tượng, hình tượng của các quẻ Kinh Dịch

16-17

Những nguyên lý cơ bản của dịch tượng: âm dương thông tắc, đắc trung đắc chính, quý tiện sang hèn, tượng hào làm chủ, tượng hào ứng hợp, tính chất của lục hào, tứ tượng cát hung, nguyên lý chữ thời

18-35

Ý nghĩa của 64 quẻ Kinh Dịch dựa trên các tác phẩm Kinh Dịch của Việt Nam như các bản Kinh Dịch Ngô Tất Tố, Phan Bội Châu, Nguyễn Hiến Lê, các tác phẩm Kinh Dịch của Trung Quốc và phương Tây. Phân tích từng quẻ theo tượng quẻ, tên quẻ, ý nghĩa cơ bản, lời soán và lời hào.

36

Tổng kết và ôn tập

  
102. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHONG THỦY VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả: Là Môn học nghiên cứu về sự tác động của môi trường tự nhiên, môi trường kiến trúc tới cuộc sống con người và sự sắp xếp, bố trí hài hòa giữa không gian sống và không gian văn hóa tâm linh của con người với môi trường tự nhiên. Tùy theo quy mô và đối tượng nghiên cứu mà phong thủy học được chia ra các lĩnh vực phong thủy môi trường, phong thủy kiến trúc, phong thủy nội thất, phong thủy quy hoạch, âm dương y trạch. Các lĩnh vực này sẽ được nghiên cứu sâu trong các môn của chương trình chuyên ngành và nâng cao.
 
Nội dung chi tiết:

 

Chủ đề

1

Giới thiệu khái quát về phong thủy, mục đích và quá trình hình thành của nó. Giới thiệu các chuyên ngành trong phong thủy. Hình thể và lý khí.

2

Khái niệm về môi trường phong thủy
Những nguyên lý cơ bản cho một môi trường phong thủy tốt
Tứ linh – Môi trường phong thủy truyền thống

3

Định hướng và định vị trong phong thủy. Khái niệm về tọa sơn và hướng.
Giới thiệu về La kinh và cách sử dụng La kinh

4-5

Khái niệm về mệnh trạch cung. Phương pháp xác định mệnh trạch cung
Mệnh cung phối hướng

6

Khái niệm về khí và khí trường trong phong thủy. Thực khí và nguyên khí

7

Sinh khí và sát khí
Sự hình thành các luồng sát khí cơ bản.

8

Cấu trúc của khí trường. Cấu trúc đơn thể và đóng mở của khí trường

9

Vùng khí trường chuẩn, vùng khí trường thiểm dư và vùng khí trường so sánh

10

Các nguyên tắc xác định vùng khí trường của một mặt bằng kiến trúc:
Nguyên tắc nhất tâm cực. Nguyên tắc nhất tâm lưỡng cực. Nguyên tắc nhất tâm đa cực
 

11

 

12

Tổng kết và ôn tập

  
103. THỜI KHÔNG HỌC

Mô tả: Là môn học tìm hiểu về Thời gian và Không gian theo quan điểm và cách nhìn nhận của phương Đông. Giới thiệu về: Lịch pháp phương Đông, Hệ thống Can chi và Các giá trị và ứng dụng của nó trong đời sống dân gian
 
Nội dung chi tiết:

 

Chủ đề

1

Giới thiệu khái niệm về thời gian và không gian theo quan niệm phương Đông

2-3

Khái niệm, sự hình thành và phát triển của lịch pháp. So sánh đối chiếu giữa các hệ lịch pháp trên thế giới như lịch phương Tây, lịch Hồi giáo, lịch Trung Quốc, lịch Việt Nam
Các loại lịch pháp thông dụng: Âm lịch, Dương lịch, Âm dương lịch, Lịch tiết khí, Lịch can chi
Tam nguyên cửu vận

4

Lịch Việt Nam qua các thời kì lịch sử
Giờ và cách lấy giờ của Việt Nam qua một số giai đoạn cụ thể

5

Khái niệm về phương vị và sắp xếp không gian theo bát quái, cửu cung, thập nhị địa chi và thập thiên can

6

Giá trị và ý nghĩa của thời gian và không gian thông qua các mối quan hệ của thiên can và địa chi như mối quan hệ ngũ hành của can chi, mối quan hệ hợp, xung, hình, hại, phá của can chi

7

Giá trị và ý nghĩa của việc lựa chọn thời điểm, phương vị theo thời không học

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Tổng kết và ôn tập

 
 104. TẬP TỤC HỌC

Mô tả: Là môn học tìm hiểu về Phong tục Tập quán và Truyền thống tồn tại trong dân gian Việt nam như
- Lễ hội cổ truyền
- Tập tục ma chay, Trùng tang, trùng phục
-  Phong tục cưới hỏi, Lễ tơ hồng
- Tục thờ cúng tổ tiên và Lễ tết
- Tập tục Xuất hành và Xông đất đầu năm.v.v...
 
Nội dung chi tiết:

 

Chủ đề

1

Khái niệm về phong tục, tập quán và truyền thống
Các lý do hình thành, tồn tại và ý nghĩa của tập tục

2

Ảnh hưởng của giao thoa văn hóa trong hình thành tập tục. Ảnh hưởng của phát triển khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội đối với tập tục và sự thay đổi, điều chỉnh của tập tục

3

Lễ hội cổ truyền, giá trị văn hóa của các lễ hội tập thể, các nghi thức thường gặp. Đình chùa trong truyền thống tâm linh.

4

Tập tục ma chay, tang lễ, khái niệm về trùng tang, phục tang và giá trị của chúng. Nghi thức, giá trị và ý nghĩa của tập tục chôn cất, hỏa táng

5-6

Các tập tục thờ cúng, nghi thức, giá trị và ý nghĩa của việc thờ cúng. Tìm hiểu về các đối tượng thờ cúng như thờ Phật, thờ thần linh, thờ thánh, thờ các danh nhân, anh hùng, thờ thành hoàng, thờ thiên nhiên, và thờ cúng tổ tiên

7

Phong tục cưới hỏi, lễ tơ hồng. Khái niệm và ý nghĩa của Kim Lâu. Quan niệm về ngày lành tháng tốt phù hợp với phong tục cưới hỏi. So sánh tuổi nam nữ trong phối hôn.

8-9

Tết cổ truyền và các phong tục lễ tết, xông đất đầu năm, xuất hành đầu năm. Giá trị của việc lựa chọn thời điểm, phương thức và phương vị theo lịch pháp đối với lễ tết. Khái niệm và phương pháp xác định Thiên đạo hành phương dựa trên thiên văn học phương Đông.

10

Phong tục và nghi thức khi trẻ em sinh ra. Khái niệm về dạ đề, quan sát, tướng quân, kim xà thiết tỏa và các phương pháp xử lý truyền thống đối với sự phát triển tâm sinh lý lành mạnh của trẻ

11

Phong tục truyền thống trong xây cất như động thổ, cất nóc, nhập trạch

12

Tổng kết và ôn tập


 Mọi chi tiết xin liên hệ: 090 202 6111


Xem thêm
Nghề Kế toán doanh nghiệp [20/09/2012 15:41]
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP [05/06/2012 10:31]
Lính truyền tải" trên những nẻo đường xuân Tây Bắc [05/06/2012 10:27]
Đề cương thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN [05/06/2012 10:25]
Chi tiêu cho lưới điện thông minh lên đến 200 tỷ USD [05/06/2012 10:24]
Hệ thống điện [05/06/2012 10:16]
Cơ - Điện tử: Ngành “hot” trong vài năm tới [05/06/2012 10:14]
3 x 7 ≠ 7 x 3? [05/06/2012 10:06]
Chương trình đào tạo quản lý trực tuyến lần đầu tiên tại Việt Nam [05/06/2012 10:04]
Dọn dẹp Desktop ngăn nắp với Fences [05/06/2012 10:02]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 003 |  Tổng lượt truy cập: 004799119

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 99, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 - 0903 223 101 Fax: 024 2241 5804
Email: info@pcc.edu.vn - Website: http://www.pcc.edu.vn