Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Trường Cao đẳng Phú Châu (PCC). Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn muốn đăng ký tư vấn tuyển sinh và đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Phú Châu (PCC). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn gặp gỡ trực tiếp. 
Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, là những thông tin cá nhân của bạn khi muốn liên hệ với Trường để được tư vấn về các chương trình học, đề án tuyển sinh, phương thức và cách thức nộp hồ sơ xét tuyển, thi tuyển vào trường...

2. Phạm vi sử dụng thông tin 
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây: để tiến hành sắp xếp việc tư vấn tuyển sinh trong vòng 24h. Bên cạnh đó, giải đáp những thắc mắc về hồ sơ, môi trường học tập, học phí...
Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang có nhu cầu tuyển sinh. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về các thí sinh của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên server của chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên thuộc một trong những trường hợp sau:

        - Nhân viên, Thầy Cô cộng tác của chúng tôi

      - Các đối tác của chúng tôi và cam kết chỉ sử dụng thông tin này vào mục đích có lợi cho học viên (tuyển dụng, việc làm, hội thảo,…) và không được sử dụng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Thông tin liên hệ: 
Trường Cao đẳng Phú Châu (PCC)
Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.2223.6666 *Hotline: 024.2223.6666 * Website: www.pcc.edu.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có thể cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với bộ phận Truyền thông, hoặc gửi email theo địa chỉ daotao@pcc.edu.vn để thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được bạn chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.