Lịch sử hình thành và phát triển

 

Trường Cao đẳng Nghề Phú Châu được thành lập theo Quyết định 919/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/07/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 67/2009/GCN-ĐKHĐDN ngày 23/07/2009. Ngày 15/09/2017 Trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Phú Châu theo Quyết định số 1473/QĐ-BLĐTBXH.

Trường Cao đẳng Phú Châu (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc công ty TNHH Bảo Vân, do Công ty TNHH Bảo Vân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường là cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có chức năng đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động theo nhu cầu xã hội; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của thành phố Hà Nội và các tỉnh trực thuộc Trung ương nơi trường đặt chi nhánh. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho các Trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài quốc doanh, có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu riêng (bao gồm cả con dấu nổi và dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Từ khi thành lập, Trường Cao đẳng Phú Châu đã đào tạo được rất nhiều những công nhân có trình độ tay nghề cao giúp ích cho xã hội. Mục tiêu phấn đấu của Trường Cao đẳng Phú Châu là trở thành một trường Cao đẳng hiện đại với đầy đủ trang thiết bị tiên tiến đạt chuẩn. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, dự án Trường Cao đẳng Phú Châu tại hai phường Trần Phú và phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu của Học sinh Sinh viên, là điểm đến đáng tin cậy dành cho HSSV trên toàn quốc.