Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)"

Sáng 1 tháng 8 năm 2023 tại Hà Nội, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp TP Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội thảo có sự tham dự của 350 đại biểu, bao gồm: Đại diện của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban của Quốc hội và Hội đồng dân tộc, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; thành viên Ban Soạn thảo Dự thảo Luật Thủ đô. Và sự tham gia, đóng góp ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đến từ hơn 80 trường đại học, cao đẳng, học viện và đại học trên địa bàn TP Hà Nội trong đó có đồng chí Th.S Trần Thị Tiến, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Phú Châu đến tham dự và góp ý kiến tại Hội thảo.

(Ảnh: Ths. Trần Thị Tiến, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo)

Hội thảo đã nhận được 74 tham luận và lựa chọn 11 tham luận trên 9 nhóm chính sách lớn trình bày trực tiếp tại Hội thảo, chia thành 2 phiên thảo luận chính, trong đó, phiên 1 gồm 7 tham luận và phiên 2 gồm 4 tham luận.

Các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012: Sau 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô 2012 đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, về cơ bản Luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Do vậy, việc sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để giúp Hà Nội tháo gỡ những hạn chế, bất cập hiện nay; tạo hành lang pháp lý thống nhất nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cơ chế đặc thù của Thủ đô.

(Ảnh: Toàn cảnh hội thảo khoa học)

Các ý kiến tham luận, góp ý của đội ngũ các nhà khoa học tại Hội thảo sẽ được TP Hà Nội, Ban soạn thảo, các cơ quan có chức năng xem xét, nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

about-star

    Tin cùng loại

about-star