Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024 2241 5804 – 090 322 3101
Thái Bình: 02273 643 569 – 090 4324 756
Hà Nam: 02266.11522 - 0945 323 579
Đề cương thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN
[05/06/2012 10:25]
Đề cương thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN

 

BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH  XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU
-------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
 
ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN
 MÔN LÝ THUYẾT NGHỀ
 
 
 1. PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP.
 
 1. Khái niệm chung về sơ đồ nối điện
 2. Sơ đồ nối điện chính thuộc nhóm thứ nhất có một hệ thống thanh góp
 3. Sơ đồ nối điện chính thuộc nhóm thứ nhất có hai hệ thống thanh góp
 4. Sơ đồ nối điện thuộc nhóm thứ hai
 5. Sơ đồ nối điện đơn giản
 6. Ưng dụng của các sơ đồ nối điện để xây dựng các sơ đồ nối điện cho các nhà máy thuỷ điện
 7. Sơ đồ nối điện của các trạm biến áp
 8. Quy định về đặt dao nối đất
 9. Các yêu cầu cơ bản đối với các sơ đồ điều khiển máy cắt điện và phương pháp thực hiện
 10. Tín hiệu trong nhà máy điện:
a. Tín hiệu chỉ vị trí: - Máy cắt điện
                                        - Dao cách ly
      b. Tín hiệu sự cố:
                                    - Tín hiệu khử âm thanh từng chỗ
                                    - Tín hiệu khử âm thanh tập trung không tác động lặp lại và có tác động lặp lại.
                                    - Tín hiệu báo trước
                                    - Tín hiệu chỉ huy.
     11. Chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện.
     12. Công dụng và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện (cầu dao, công tắc tơ, khởi động từ, áptômát, máy cắt điện, dao cách li)
     13. Điện tự dùng trong nhà máy điện(Đặc điểm, số cấp điện áp, phương pháp dự phòng).
 1. BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
 2. Nhiệm vụ và các yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ rơle
 3. Biến dòng điện(BI), biến điện áp(BU) trong sơ đồ bảo vệ
 4. Nguyên lý làm việc của các bảo vệ:
- Bảo vệ quá dòng điện.
- Bảo vệ dòng điện có định hướng công suất.
- Bảo vệ khoảng cách.
- Bảo vệ so lệch dòng điện
    4. Bảo vệ cho đường dây tải điện bằng bảo vệ quá dòng điện có đặc tính độc lập và phụ thuộc. Cách phối hợp thời gian tác động giữa các bảo vệ. Lĩnh vực ứng dụng của bảo vệ quá dòng điện.
   5. Các bảo vệ đặt cho máy biến áp, chức năng của các bảo vệ. Khi thực hiện bảo vệ so lệch cho máy biến áp cần chú ý điều gì.
   6. Đánh giá về các bảo vệ: qúa dòng điện, so lệch dòng điện, khoảng cách.
 
                                                                                             Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011
BAN GIÁM HIỆU                                     PHÒNG ĐÀO TẠO                                TRƯỞNG KHOA
(đã ký)                                                   (đã ký)                                            (đã ký)

Xem thêm
Nghề Kế toán doanh nghiệp [20/09/2012 15:41]
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP [05/06/2012 10:31]
Lính truyền tải" trên những nẻo đường xuân Tây Bắc [05/06/2012 10:27]
Chi tiêu cho lưới điện thông minh lên đến 200 tỷ USD [05/06/2012 10:24]
Hệ thống điện [05/06/2012 10:16]
Cơ - Điện tử: Ngành “hot” trong vài năm tới [05/06/2012 10:14]
3 x 7 ≠ 7 x 3? [05/06/2012 10:06]
Chương trình đào tạo quản lý trực tuyến lần đầu tiên tại Việt Nam [05/06/2012 10:04]
Dọn dẹp Desktop ngăn nắp với Fences [05/06/2012 10:02]
Các giao diện web flash đẹp trên thế giới [05/06/2012 10:00]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 001 |  Tổng lượt truy cập: 004682465

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 99, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 - 0903 223 101 Fax: 024 2241 5804
Email: info@pcc.edu.vn - Website: http://www.pcc.edu.vn