Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Chi Bộ Đảng
[04/06/2012 11:27]
Chi Bộ Đảng của Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
Phần A: HOẠT ĐỘNG CHI BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU

Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Phú Châu được thành lập theo quyết định số 236-QĐ/ĐUK ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội. Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam Trường Cao đẳng nghề Phú Châu là Chi bộ cấp cơ sở, có con dấu theo quy định; trực thuộc Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

I.CHỨC NĂNG:

Chức năng của Chi bộ  Đảng trong trường là  cầu nối trực tiếp Đảng với quàn chúng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối,  chủ trương của Đảng, chính sách  pháp luật  của Nhà nước và lánh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  của Chi bộ nhà trường ở đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo tỏ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, công tác an ninh- quốc phòng, chăm lo đời sống của đơn vị ( gọi tắt là nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị )

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

5. Xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh

III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIẺN CỦA CHI BỘ

          Về tổ chức đoàn thể của trường Cao đẳng nghề Phú Châu có Chi bộ Đảng, có tổ chức Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực theo chức năng và nhiệm vụ của mình đã tạo niềm tin cho cán bộ Công nhân viên Giáo viên đặc biệt là học sinh sinh viên bởi vì tâm tư nguyện vọng của họ được các tổ chức quan tâm giải quyết.

     Từ khi thành lập đến nay Chi bộ đã qua một kỳ Đại hội, Trong quá trình hoạt động, ngoài lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Chi bộ coi trọng công tác phát triển đảng kể cả khối cán bộ giáo viên và sinh viên.. Ngày  mới thành lập Chi bộ Trường Cao Đẳng nghề phú Châu có 3 đảng viên chính, đến nay Chi bộ đã kết nạp được 18 Đảng viên. Ba năm liền Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phần  B:   TIÊU CHUẨN PHÁT TRIỂN ĐẢNG

   I. TIÊU CHUẨN XÉT HỌC LỚP “BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG”

1.Về phẩm chất chính trị đạo đức

-Có nguyện vọng, động cơ phấn đáu vào đảng đúng đắn;

-Lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lói chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước.

-Phẩm chát đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm.

-Gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác

-Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

-Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Lớp Hội.

2.Về học tập

2.1 Sinh viên Đại học Cao đẳng

-Có ít nhất một học kỳ gần nhất điểm trung bình chung đạt loại khá ( 7,0 ) trỏ lên.

2.2 Học viên cao học và nghiên cúu sinh ( hệ tập trung ) chỉ xét những học viên đã học được ít nhất 6 tháng và có điểm thi các môn từ 7,0  điểm trở lên.

II. TIEU CHUẨN XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1.Người  vào Đảng phải tự viét đơn;

2.Lý lịch rõ ràng, không vi phạm các điều kiện do Trung ương quy dịnh, đã được thảm tra xác minh.

3.Phải học và có giấy chứng nhận học lớp ” Bồi dưỡng nhân thức về Đảng”

4.Về phẩm chát chính trị đạo đức

-Nhận thức và động cơ phấn đáu vào Đảng dứng đắn

-Lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, chấp hành nghiêm đường lói chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

-Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm

-Gương mẫu trong học tập, rèn luyện công tác

-Cháp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

-Tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, Lớp, Hội.

5.Về học tập

5.1 Sinh viên Đại học cao đẳng

-Có điểm trung bình học tập 2 học kỳ gần nhất đạt kết quả từ khá ( 7.0 ) trở lên

-Chỉ xem xét kết nạp  những sinh viên đã học ở trường ít nhất đủ hai học kỳ.

5.2 Học viên cao học và nghiên cứu sinh ( hệ tập trung )

-Có điểm thi các môn từ 7,0 điểm trỏ lên

-Chỉ xét kết nạp vào Đảng những người đã học ở trường ít nhất 01 năm.

Phần C: QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN

I. QUY TRÌNH XÉT HỌC LỚP “ BỒI DƯỠNG NHẠN THỨC VỀ ĐẢNG”

 1.Tổ chức Hội nghị Chi đoàn để xét đề nghị giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng gửi về Ban chấp hành Đoàn trường ( néu hết tuổi Đoàn ( trên 30 tuổi ) thì tập thể lớp xét duyệt và gửi danh sách cho Chi bộ);
2.Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường xét duyệt, lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn gửi chi bộ phụ tráchđể xét và đề nghị Đảng ủy trường;

3.Các chi bộ xét duyệt, lập danh sách gửi Đảng ủy trường

4. Đảng ủy trường xét duyệt và quyết định danh sách những người được cử học lớp” Bồi dưỡng nhận thức về Đảng “
 
Xem thêm
Mục Tiêu Chiến Lược [04/06/2012 11:31]
Ban Giám Hiệu [04/06/2012 11:17]
Bạn muốn biết gì về PCC ? [04/06/2012 10:56]
Hình Ảnh Dự Án Phú Châu [04/06/2012 10:48]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 005 |  Tổng lượt truy cập: 006794698

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn