Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Công văn 226-CV/BTGĐUK về phòng, chống ma túy
[04/06/2012 15:59]
Công văn 226-CV/BTGĐUK về phòng, chống ma túy

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 226  - CV/BTGĐUK
Về việc triển khai thực hiện
 đợt cao điểm phòng, chống ma túy
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Nội, ngày 09 tháng 6  năm 2010
 
 
 
Kính gửi: Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc
 
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 26/5/2010 của Ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố, và Công văn số 903-CV/BTGTU ngày 03/6/2001 về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn Thành phố từ ngày 01 đến 30/6/2010.
Hưởng ứng tháng hành động ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2010; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà nội đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai một số nội dung sau:
Các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên xây dựng kế hoạch  cụ thể, thiết thực các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đăng tải nhiều tin bài về Luật phòng chống ma túy, những nội dung, những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; ý nghĩa “ngày thế giới và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6) tới từng cán bộ, đảng viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn. (từ 01 đến 30/6/2010)
Đề nghị các Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, số 1 Trần Phú- Hà Đông, Hà Nội hoặc qua Email: bantuyengiao.duk@gmail.com. chậm nhất vào ngày 20/6/2010.
 
Nơi nhận:
- TTĐUK (để b/c)
- Như kính gửi (để t/hiện)
- Lưu
TRƯỞNG BAN
     Đã ký
 
Vũ Tuấn Dũng

Xem thêm
THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP [13/03/2023 14:35]
LỊCH ÔN TẬP DỰ THI CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 2013B( THÁNG 8/2013) [14/08/2013 10:36]
Phối hợp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS [04/06/2012 16:23]
Khi sinh viên “chán đời” [04/06/2012 16:19]
Đã có 10.000 nhà trọ miễn phí, giá rẻ chờ đón sĩ tử [04/06/2012 16:18]
Sinh viên còm lưng [04/06/2012 16:14]
Thông qua danh sách nhân sự BCH TƯ Đảng khóa XI [04/06/2012 16:12]
CĐN Phú Châu vinh dự kết nạp 6 đảng viên mới [04/06/2012 16:08]
Quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt. [04/06/2012 16:02]
Lý Liên Kiệt đến Việt Nam [04/06/2012 15:56]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 003 |  Tổng lượt truy cập: 012069510

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn