Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
NGÀNH LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
[05/06/2012 09:43]
NGÀNH LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

 1. GIỚI THIỆU NGÀNH  LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

-  Khối thi: C; D
1.1. Mục đích mở ngành học:
Các-Mác từng nói “Mỗi một dàn nhạc cần phải có một nhạc trưởng”. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòng sẽ là người được đào tạo không chỉ làm được “nhạc trưởng” để quản lí và lãnh đạo văn phòng mà còn có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như các “nhạc công” để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác văn phòng và công tác Lưu trữ ở các cơ quan.
Văn phòng - nhân viên - nhà quản lí (quản trị) văn phòng và đặc biệt là cán bộ Lưu trữ không thể thiếu ở bất cứ cơ quan nào. Vì vậy sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòng đang có rất nhiều cơ hội tìm việc làm.
Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ chức và chủ trương xã hội hoá việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực nghề Lưu trữ, Hành chính văn phòng, Quản trị văn phòngTrường Cao đẳng nghề Phú Châu đã xin và được Bộ Lao động Thương binh - Xã hội cho phép mở chuyên ngành đào tạo nghề Lưu trữ và Hành chính văn phòng. Đây là cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo nghề chuyên ngành này ở bậc cao đẳng.
 1.2. Mục tiêu đào tạo:
Ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về nghiệp vụ Văn phòng và nghiệp vụ Lưu trữ bậc cao đẳng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
Sinh viên sẽ được học các học phần để có trình độ, năng lực:  
+ Quản lí, triển khai, hướng dẫn và áp dụng các kĩ thuật nghiệp vụ văn phòng: Các kĩ năng làm việc và các biện pháp có tính công nghệ được áp dụng trong việc tổ chức hoạt động, điều hành và quản lí văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức nói chung và của văn phòng nói riêng.
 
+ Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính: Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; kĩ thuật soạn thảo văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ; quản lý, sử dụng con dấu; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thu thập bổ sung, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ...  kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp nơi công sở; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.
+ Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.  
Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòngcó năng lực làm việc tại văn phòng các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ quốc gia; Trung tâm lưu trữ các tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng.
1.3. Thời gian đào tạo: 36 tháng
1.4. Hình thức đào tạo: Hệ Cao đẳng nghề, hệ Trung cấp nghề.
1.5. Nơi đào tạo: Hà Nội,  Thành phố Lào Cai, Thái Bình.

Xem thêm
Nghề Kế toán doanh nghiệp [20/09/2012 15:41]
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP [05/06/2012 10:31]
Lính truyền tải" trên những nẻo đường xuân Tây Bắc [05/06/2012 10:27]
Đề cương thi tốt nghiệp lý thuyết nghề: NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN [05/06/2012 10:25]
Chi tiêu cho lưới điện thông minh lên đến 200 tỷ USD [05/06/2012 10:24]
Hệ thống điện [05/06/2012 10:16]
Cơ - Điện tử: Ngành “hot” trong vài năm tới [05/06/2012 10:14]
3 x 7 ≠ 7 x 3? [05/06/2012 10:06]
Chương trình đào tạo quản lý trực tuyến lần đầu tiên tại Việt Nam [05/06/2012 10:04]
Dọn dẹp Desktop ngăn nắp với Fences [05/06/2012 10:02]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 004 |  Tổng lượt truy cập: 007106700

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn