Chi bộ Trường Cao Đẳng Phú Châu

         Chi bộ Trường CĐN Phú Châu được thành lập theo Quyết định 236-QĐ/ĐUK ngày 22/09/2008. Chi bộ Trường CĐN Phú Châu là chi bộ cấp cơ sở có con dấu theo quy định, trực thuộc Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Chi bộ hiện tại có 13 đảng viên. Đại hội chi bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 03 đồng chí vào cấp ủy chi bộ gồm: 01 Bí thư; 01 Phó bí thư và 01 chi ủy viên. 

         Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ hoạt động theo đúng Điều lệ đảng và theo quy định của Đảng ủy khối. Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên có ý thức xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết nội bộ.