Hội nghị Chi bộ Bầu cử bổ sung chức danh Bí thư chi bộ Trường CĐN Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025

               Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Chi bộ bầu cử bổ sung chức danh Bí thư chi bộ Trường CĐN Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Chi bộ nhà trường đã tổ chức thành công  hội nghị bầu cử bổ sung chức danh Bí thư. Kết quả bầu cử như sau: Đồng chí Trần Thị Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Nhân sự được giới thiệu kiện toàn chức danh Bí thư đã đạt số phiếu 11/11 đảng viên có mặt tại hội nghị (đạt 100%). Căn cứ kết quả bầu cử, Chi ủy chi bộ Trường CĐN Phú Châu làm tờ trình đề nghị  Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ra Quyết định chuẩn y. Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị bầu cử:

about-star