Lớp " Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP Hà Nội"

Cán bộ , Giảng viên Trường Cao đẳng Phú Châu tham gia lớp bồi dưỡng " Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp" do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại Trường Cao đẳng Hà Nội.

about-star